medrek.se

Nyheter

Södersjukhuset och Sahlgrenskas prisas

En postop-avdelning på Sahlgrenska och intensivvårdsavdelningen på Södersjukhuset får pris för sitt arbete inom vårdhygien.

En postop-avdelning på Sahlgrenska och intensivvårdsavdelningen på Södersjukhuset får pris för sitt arbete inom vårdhygien.

Avdelning 96 på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg har gjort en rad förändringar för att komma ner till nollvisionen,
när det gäller infektioner kopplade till central venkateter. De tilldelas Svenska hygienpriset 2012, som delas ut av Svensk förening för vårdhygien.

Intensivvårdsavdelningen på Södersjukhuset i Stockholm för pris för att man arbetat systematiskt med att minska ventilatorassocierade lunginflammationer.

Läs även: