medrek.se

Nyheter

Privatvård i Skåne

Sex nya ramavtal är på gång i Skåne. Regionen ska anlita flera privata vårdföretagare för att möta vårdköerna.

Sex nya ramavtal är på gång i Skåne. Regionen ska anlita flera privata vårdföretagare för att möta vårdköerna.

Vårdgarantin säger att man ska garanteras vård inom 90 dagar. Region Skåne klarar inte att erbjuda vård till 5 000 patienter och måste därför anlita flera företag som kan möte vårdköerna.

Regionledningen räknar därmed att kunna minska kostnaderna för utomlänsvården. Förra året betalade Skåne 40 miljoner kronor till andra landsting.

Beslutet på måndag om den utökade privatvården gäller sedvanliga ramavtal. För att införa vårdval inom specialistsjukvården krävs det mer analyser, enligt Carl Johan Sonesson.

Över 3 000 patienter har väntat mer än 90 dagar på ögonsjukvård och över 1 500 på allmänkirurgi.