medrek.se

Nyheter

Privata pengar måste in i äldrevården

I de flesta svenska kommunerna kommer antalet svenskar över 80 att öka med 50 procent 2020. Det ställer oerhört stora krav på framtida finansieringar av äldrevården

I de flesta svenska kommunerna kommer antalet svenskar över 80 att öka med 50 procent 2020. Det ställer oerhört stora krav på framtida finansieringar av äldrevården enligt välfärdsekonomen Jens Magnusson.

De närmsta 30 åren har andelen äldre ökat med 100 procent i Uppsala och Hallands län enligt en prognos från SCB.

Det behövs stora satsningar inom den privata sektorn för att möte de ökade vård- och omsorgsbehoven menar Jens Magnusson.