medrek.se

Nyheter

Nu ska hepatit B utrotas i Stockholm

2013 ska vaccination mot hepatit B i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn enligt Stockholms landsting. Det framgår av det budgetförslag alliansen presenterade på onsdagen.

2013 ska vaccination mot hepatit B i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn enligt Stockholms landsting. Det framgår av det budgetförslag alliansen presenterade på onsdagen.

Inom ett antal andra landsting vaccineras redan barn under ett år mot hepatit B, men inte alltid gratis.

Hepatit B i den allmänna vaccineringen men frågan har utretts länge och ett beslut väntas senare under året.

Hepatit B kan leda till svåra leversjukdomar.