medrek.se

Nyheter

Nikotinersättning ger inte önskad effekt

Ersättningsmedel för nikotin verkar inte ge någon större effekt till de personer som vill sluta röka. Det visar en amerikansk studie.

Ersättningsmedel för nikotin verkar inte ge någon större effekt till de personer som vill sluta röka. Det visar en amerikansk studie.

Tidigare kliniska studier har visat att nikotinersättningsmedel har fördubblat möjligheten att sluta röka. Detta ifrågasätts i en ny amerikansk studie.

Det ingick närmare 2000 vuxna varav 800 uppgav att de använde ersättningsmedel när studien påbörjades. Vid varje undersökningstillfälle hade närmare 30 procent av deltagarna återfallit till cigaretterna och forskarna fann inte någon skillnad i återfall mellan de som använt nikotinersättningsmedlen på egen hand eller tillsammans med rådgivning. De fann inte heller någon skillnad mellan de som var tunga nikotinister eller de som rökte mindre.

Studien pågick mellan 2001 och 2006