medrek.se

Nyheter

Mobila sjukvårdsteam ska ge bättre och billigare vård

Politikerna i Hälso- och sjukvådsnämnden menar att hembesök från läkare och sjuksköterskor kan leda till färre sjukhusvård och minskade utgifter för sjukvården. På Gotland provar man nu mobila sjukvårdsteam.

Kan mobila team, vårdpersonal som gör hembesök, leda till billigare och bättre vård? Politikerna i Hälso- och sjukvådsnämnden menar att hembesök från läkare och sjuksköterskor kan leda till färre sjukhusbesök och minskade utgifter för sjukvården.

På Gotland ska man nu prova mobila sjukvårdsteam av läkare och sjuksköterskor som får göra hembesök hos äldre med stora vårdbehov. Målet är att skapa en trygghet och närhet för patienterna, få en bättre struktur för den äldre och minska antalet sjukhusbesök.

Förutom en bättre vård för patienten i sig är tanken också att det mobila sjukvårdsteamet ska bidra till minskade utgifter för sjukvården.

– Vi kommer att kunna ge en bättre vård till patienter som har stora, komplexa behov och att vi samtidigt då faktiskt inte behöver se patienterna på lasarettet, utan de får sin vård hemma i mycket, mycket större utsträckning. Då når vi också en bättre förutsättning för vår ekonomi, säger Maria Dalemar, sjukvårdsdirektör, till Sveriges Radio.

Maria Dalemar menar att andra landsting har varit mycket nöjda med mobila sjukvårdsteam och att Gotland ska ta lärdom av hur andra landsting har arbetat.

Foto: www.nursebuff.com