medrek.se

Nyheter

Mindre köer inom vården

Sedan vårdgarantin och kömiljarden infördes har patienterna väntetider minskat, enligt en rapport från Socialstyrelsen. Men siffror saknas på om återbesökspatienter får vänta.

Sedan vårdgarantin och kömiljarden infördes har patienterna väntetider minskat, enligt en rapport från Socialstyrelsen. Men siffror saknas på om återbesökspatienter får vänta.

Tillgängligheten i vården förbättrades mellan 2009 och 2011, enligt Socialstyrelsen. Nio av tio patienter som ringer en vårdcentral får kontakt samma dag och får träffa en läkare inom en vecka.  Färre behöver dessutom vänta på specialist.

– Vårdgarantin och kömiljarden har haft positiva effekter och ökat tillgängligheten för nya patienter, men detta har delvis skett på bekostnad av andra patientgrupper, säger Marianne Hanning, Socialstyrelsens utredare, i ett pressmeddelande.

Det finns ingen data gällande återfallspatienter