medrek.se

Nyheter

Mer ekonomiskt med god vintervägshållning

Sjukvårdskostnaderna blir dyrare är priset för en god vintervägshållning

En ny studie visar på att det är lönsamt för samhällets ekonomi med en större satsning på vinterväghållning för fotgängare, speciellt där fler äldre fotgängare går.

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, bad om en rapport över skillnader i antalet skadade fotgängare om vintervägshållningen stod för kommunen eller fastighetsägaren. Det visade sig inte vara några större skillnader men istället såg forskarna att fler kvinnor än män skadas. Fyra gånger fler kvinnliga fotgängare skadar sig när de är ute och promenerar, anledningen är inte endast att fler kvinnor är ute och går men en annan slutsats är inte dragen.

Rapporten visade också att det är dyrare att betala för alla sjukvårdskostnader åt de skadade fotgängarna än betalningen för vintervägshållningen. En större satsning på vintervägshållningen vore därför på sin plats.