medrek.se

Nyheter

Fysioterapeut snart legitimt namn

Legitimerade sjukgymnasters riksförbund fortsätter driva frågan om namnbyte i ett nytt remissvar.

Legitimerade sjukgymnasters riksförbund fortsätter driva frågan om namnbyte i ett nytt remissvar.

Det händer att sjukgymnaster utan legitimation erbjuder hälso- och sjukvårdstjänster under namnet fysioterapeut. Begreppet blir dessutom allt vanligare i Sverige och resten av världen, skriver Legitimerade sjukgymnasters riksförbund, LSR, i ett kompletterande remissyttrande till betänkandet ”Kompetens och ansvar”.

LSR vill byta yrkestitel till fysioterapeut på grund av att begreppet har blivit allt mer vedertaget och etablerat i landet och internationellt.