medrek.se

Nyheter

Förändringar till mer ansvar leder till stress

Personalen har blivit mer stressad sedan primärvården fick större ansvar för kroniker enligt en ny studie.

Personalen har blivit mer stressad sedan primärvården fick större ansvar för kroniker enligt en ny studie.

Omorganisationer ska göras med öppna kort och med en delaktig personal. Institutet för stressmedicin drar den slutsatsen efter en undersökning av arbetssituationen för de anställda inom sjukvården i Västra Götalandsregionen.

Resultatet blev ökad stress när primärvården fick ökat ansvar för patienter med kroniska sjukdomar.

Det blir allt flera studier från ISM om hur förändringar påverkar sjukvårdspersonal negativt.