medrek.se

Nyheter

Fler överviktsoperationer på Akademiska

Akademiska sjukhuset kunde genom effektivare metoder göra fler överviktsoperationer i fjol.

Akademiska sjukhuset kunde genom effektivare metoder göra fler överviktsoperationer i fjol.

Svenskarna blir allt tyngre och antalet överviktsoperationer har ökat åtta år i rad på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Det var 247 patienter som opererades 2011, 195 patienter året innan.

– Förklaringen till ökningen ligger dels i att vi kan operera fler patienter samma dag, dels att vi infört en ny operationsmetod som är mer skonsam och innebär att patienterna blir rörligare efter ingreppet och kan skrivas ut en dag tidigare, säger Magnus Sundbom, överläkare och ansvarig för överviktskirurgi, i ett pressmeddelande.

Nu görs sju–åtta operationer per vecka, och patienterna stannar i snitt tre dagar på sjukhuset.