medrek.se

Nyheter

Diabetiker löper större risk för hjärtsvikt

Studiens resultat visar att typ 1-diabetiker löper 10-20 gånger högre risk i allmänhet att drabbas av hjärtsvikt.

Nyligen publicerades en rapport i tidskriften Lancet att forskare vid bland annat Sahlgrenska akademin att patienter med typ 1-diabetes har ökad risk för hjärtsvikt, jämfört med övriga befolkningen.

Studiens resultat visar att typ 1-diabetiker löper 10-20 gånger högre risk i allmänhet att drabbas av hjärtsvikt.

Forskarna har följt 20 985 vuxna med diabetes i median nio år. 635 patienter fick diagnosen hjärtsvikt under den tiden. Studien visade också att risken för hjärtsvikt ökar fyrfaldigt om patientens blodsockernivåer ligger långt över de rekommenderade värdena.

Markus Lind, specialistläkare i endokrinologi vid Sahlgrenska akademin, som är en av dem som står bakom studien säger att en förbättrad blodsockerkontroll skulle kunna förhindra insjuknande i hjärtsvikt hos typ 1-diabetiker.