medrek.se

Nyheter

Biomedicinska utbildningar kritiseras

Högskoleverkat har granskat biomedicinska utbildningar runt om i landet och finner att tre större läroverk måste åtgärda vissa brister.

Högskoleverkat har granskat biomedicinska utbildningar runt om i landet och finner att tre större läroverk måste åtgärda vissa brister.

Man har lämnat omdöme från "hög kvalitet" till "bristande kvalitet" och Karolinska Insitutet, Malmö högskola samt Karlstads universitet fick samtliga omdömet "bristande kvalitet".

Läroverken har nu ett år på sig att åtgärda de befintliga bristerna innan examensrätten dras in.