medrek.se

Nyheter

Bättre bedömningar av sjukskrivnas arbetsförmåga

Läkare kommer ge bättre bedömningar av sjukskrivnas arbetsförmåga genom ett nytt arbetssätt.

Läkare kommer ge bättre bedömningar av sjukskrivnas arbetsförmåga genom ett nytt arbetssätt.

Försäkringskassan kommer idag, tisdag att presentera ett förslag. Försäkringskassan har tagit hjälp av ett 60-tal experter, bland annat sjukgymnaster och läkare.

Syftet är att öka förtroendet för Försäkringskassan genom att göra myndighetens bedömningar mer lättbegripliga.

En viktig del i arbetssättet är att de berörda personerna själva kommer fylla i vilka aktiviteter de har problem med. Formuläret ska vara en utgångspunkt för läkare när de gör en bedömning av deras arbetsförmåga. Om det finns behov kan sjukgymnaster, arbetsterapeuter eller psykologer anlitas för kompletterande undersökningar.

Arbetssättet ska testas under hösten sedan kommer det finjusteras under våren.