medrek.se

Nyheter

Arbetsskador allt vanligare

Antalet anmälda arbetsskador i Landstinget i Östergötland ökar. 627 rapporter gjordes förra året.

Antalet anmälda arbetsskador i Landstinget i Östergötland ökar. 627 rapporter gjordes förra året.

Den största andelen av de 627 rapporterna gällde olyckor, uppger Norrköpings tidningar. Det kan jämföras med 544 rapporter år 2010.

Det är vanligt med skador från hantering av föremål, som nålar. Näst efter dem kom anmälningar om hot och våld på jobbet.