medrek.se

Nyheter

Alliansen och Miljöpartiet är överens

De båda partierna är överens i Stockholms Läns Landsting om framtiden för Vårdval Stockholm.

De båda partierna är överens i Stockholms Läns Landsting om framtiden för Vårdval Stockholm.

Efter en tid av förhandlingar har de fyra allianspartierna och Miljöpartiet i Stockholms läns landsting enats om hur de vill utveckla Vårdval Stockholm.

Förändringen i nya Vårdvalet innebär bland annat att mottagningarna ska få mer ersättning för kroniskt sjuka. Andra nyheter i uppgörelsen är att ersättningen höjs för förebyggande arbete och att vårdcentralerna får stimulansbidrag för kompetensutveckling av sjuksköterskor och läkare.