medrek.se

  Te Crea Care

Bransch

Vårdbemanning

Anställda

35+

Huvudkontor

Helsingborg

Vad säger våra medarbetare?

Lena Leghammar

Sjuksköterska

Karin Larsson

Konsult

Varför valde du att arbeta inom bemanning?
Frihet att själv kunna styra över min arbetstid/ semester. Arbeta mindre men blir ändå mer pengar i lönekuvertet.

Vad är fördelarna med att arbeta för Te Crea Care? 
Min konsultchef är lyhörd för mina behov, alltid snabb på att svara. Bra villkor och god ersättning. Känner mig uppskattad.

Vad är det roligaste med att arbeta på sjukhus? 
Varierande arbetsuppgifter, spännande och lärorikt. Närkontakten med patienter och anhöriga. Ofta positivt bemötande från ordinarie personal, känner mig uppskattad och behövd.

Varför valde du att arbeta inom bemanning?
Jag valde att arbeta inom bemanning för friheten. Kunna välja när och var man vill jobba.

Vad är fördelarna med att arbeta för Te Crea Care?
Fördelarna är att det är ett bemanningsföretaget som bryr sig om sin personal och man blir alltid trevligt bemött! Jag har jobbat för Te Crea Care i lite över fyra år det säger väl allt!

Vad är det roligaste med att arbeta på sjukhus?
Det roligaste med att jobba på sjukhus är att det aldrig blir tråkigt och att det alltid finns något att göra. Man utvecklas i sin yrkesroll speciellt när man arbetar inom bemanning och får prova på olika avdelningar.