medrek.se

  Nordland fylkeskommune

Nordland fylkeskommunes mål er at Nordland skal være det beste fylket i Norge å vokse opp, jobbe, og leve i. Vi tilbyr viktige tjenester til fylkets innbyggere, med ansvar som går på tvers av samfunnsmessige, økonomiske, og miljømessige behov. I tillegg følger vår politikk FNs bærekraftsmål slik at vi kan bygge et grønnere og smartere Nordland. Du kan lese mer om våre ansvarsområder her: https://www.nfk.no/om-fylkeskommunen/hva-gjor-fylkeskommunen/

Den offentlige tannhelsetjenesten i Nordland er en offensiv og synlig aktør på tannhelsefeltet i fylket. Fylkeskommunen drifter 43 tannklinikker og 5 spesialistklinikker med tilsammen ca. 300 ansatte fra Bindal i sør til Andøy i nord. I nesten hver eneste nordlandskommune er det en fylkeskommunal tannklinikk, og tannhelsetjenesten er dermed den mest desentraliserte tjenesten i fylkeskommunen. Vi tilbyr tannhelsetjenester til prioriterte pasientgrupper og betalende klientell, og er en del av avdeling for samfunnsutvikling i Nordland fylkeskommune. Du kan lese mer om oss her: https://www.nfk.no/tjenester/tannhelse/

Vår visjon: I FRONT

Dette er en visjon som utfordrer og setter krav til oss. Skal vi være i front må vi hele tiden forbedre våre tjenester, hele tiden strekke oss mot nye mål. 
 
Vår misjon er å levere gode tannhelsetjenester med trygge, kompetente og engasjerte medarbeidere til våre brukere innenfor de gitte økonomiske rammer. 
 
For å oppnå dette har vi valgt å innføre Lean som virksomhetsstrategi og metodikk for kontinuerlig forbedring. 
 
Kontinuerlig forbedring handler om å: 
-    lytte til brukernes erfaringer med tjenesten og til hva som er viktig for dem. 
-    skape flyt i arbeidsprosessene ved å fokusere på det som har verdi for brukerne og fjerne ikke-verdiskapende aktiviteter. 
-    utvikle ledere som ser muligheter og stimulerer sine medarbeidere til utvikling. 
-    gi den enkelte medarbeider helhetsforståelse, overblikk og direkte innflytelse over arbeidsprosessene. 
-    bruke hensiktsmessige verktøy for å utvikle, velge ut og implementere ideer som kan forbedre prosessene og skape bedre resultater. 
 
Forbedringstankegangen skal prege hele organisasjonen, i planarbeid, opplæring, rapportering, styring og daglig drift. 

Bransch

Tandvård

Anställda

3000

Huvudkontor

BODØ, Norge

Lediga jobb från Nordland fylkeskommune

Ledig stilling som tannpleier ved Ballangen tannklinikk

12 dagar kvar

Läs mer

Ledig stilling som tannlege på Rognan tannklinikk

23 dagar kvar

Läs mer

Tannlege Vågan tannklinikk - vikariat

14 dagar kvar

Läs mer

Tannlege ved Fauske tannklinikk

12 dagar kvar

Läs mer

Tannpleier i Sandnessjøen

10 dagar kvar

Läs mer

Tannlege ved Hattfjelldal tannklinikk

16 dagar kvar

Läs mer

Missa inga lediga jobb från Nordland fylkeskommune

Genom att fylla i din e-postadress så godkänner du Allmänna villkor