medrek.se

  Ljusnarsbergs kommun

Enhetens politiska uppdrag är att i nära samarbete med olika myndigheter och andra aktörer verka för ökad sysselsättning, utbildning, förbättrad integration, minskad arbetslöshet och minskat bidragberoende bland Ljusnarsbergs kommuns invånare.

Bransch

VÅRD & OMSORG

Anställda

120

Huvudkontor

LJUSNARSBERG