medrek.se

Att arbeta i Norge

Om du vill prova på att jobba i ett annat land så är vårt grannland Norge att rekommendera. Många undersköterskor, sjuksköterskor och läkare väljer att jobba i Norge under kortare eller längre perioder. Den främsta anledningen till att svensk vårdpersonal väljer att arbeta för norska arbetsgivare är att lönerna är högre i Norge som idag har en av världens starkaste ekonomier.

Om du väljer att flytta till Norge för att arbeta finns det en del praktiska saker som du behöver tänka på. Om du har tänkt stanna i Norge längre än sex månader behöver du göra en flyttanmälan. Detta sker genom att du kontaktar folkbokföringen i din svenska hemkommun och berättar om din flytt till Norge. Du skickar sedan en anmälan till det skattekontor i Norge som finns i den kommun där du kommer att bo och får därefter ditt norska personnummer, D-nummer. Detta behöver du för att kunna skaffa ett norskt bankkonto dit din lön kan betalas. Du behöver också ett skattekort för att din arbetsgivare ska veta hur mycket skatt du ska betala. Du ordnar dessa på det lokala skattekontoret på plats i Norge och det kan vara smart att göra detta så fort du kan. 

Man behöver som nordisk medborgare inget arbetstillstånd för att arbeta i Norge utan får arbeta i landet på obestämd tid utan tillstånd.

För lediga vårdjobb i Norge
http://www.medrec.no

För att jobba inom vården i Norge behöver du skaffa norsk auktorisation/legitimation Du hittar mer information hos Statens autorisasjonskontor for helsepersonell 
Läs mer här

För att få ett godkännande av utländska utbildningar i Norge besök NOKUT - Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen. Här kan du ladda ned blankett för att få din utbildning godkänd i Norge.
Läs mer här