medrek.se

Svensk sjuksköterska om korrupt sjukhusliv i Italien.

Familj- och sjukhusliv i Italien.