medrek.se

Dags att lära om?

elidajosefina

Jag måste lära om.

Sen jag började arbeta på avdelning har jag insett att det är mycket som inte görs på samma sätt i Finland som i Sverige.

Omvårdnadsmoment som utförs med ren metod i Sverige görs sterilt i Finland. Och tvärtom.

Perifera venkatetrar förses i Finland med Heparinlås mellan användningarna. Det är ingenting jag känner igen från Sverige. Där har jag bara stött på Heparinlås när det gäller centrala venkatetrar.

Nebulisatorerna ser lite annorlunda ut, och har ett annat namn (Spiror).

Även läkemedlen har andra namn. Panodil i Sverige blir Panadol i Finland.
Det snurrar i huvudet. 

Det gör att jag känner mig okunnig igen. Även på sånt jag tidigare trott mig kunna. 

Det är frustrerande. Jag måste ju ändå hålla mig till de riktlinjer som finns här på Åland.

-Men samtidigt är det förstås ganska spännande. Att det kan skilja sig så åt mellan två grannländer. Tänk vad mycket vi kan lära av varandra! Vad är det som säger att vi i Sverige utför omvårdnadsmomenten BÄTTRE? 

elidajosefina